Screenshot 2020-05-15 at 13.45.11.jpg

"There in the shade and hid from the sun we freed our minds and learned"

Given the unprecedented blowback as a result of the global pandemic Covid - 19, the creative world is forced to produce alternative strategies in order to maintain the required creative and interactive dialogue on all levels of contemporary society. Online Creative Learning is a viable tool and forum for this purpose. It is this very tool that will be utilised which will allow specific reputable parties from the creative sphere to interact via an online teaching platform. The Megalopolis Project is one of the selected projects that will function in a catalytic role as a creative teaching platform.  The T.N.G. workshop/studio will contribute to this program by the production and assembling of creative packages of the materials required to make singular elements that will contribute to the Graveyard Sculpture installation. This innovative concept will be realised in a partnership with the support and expertise of Copenhagen Contemporary  and  Stenbroens Forening  further supported by Bo-vita-BO-VEST a  Copenhagen social housing organisation.

I betragtning af den hidtil usete tilbageslag som følge af den globale pandemi Covid - 19, er den kreative verden tvunget til at producere alternative strategier for at opretholde den nødvendige kreative og interaktive dialog på alle niveauer i det moderne samfund. Online Kreativ Læring er et levedygtigt værktøj og forum til dette formål. Det er netop dette værktøj, der vil blive udnyttet, som vil gøre det muligt for specifikke velrenommerede parter fra den kreative sfære til at interagere via en online undervisningsplatform. The Megalopolis Project er et af de udvalgte projekter, der vil fungere i en katalytisk rolle som en kreativ undervisningsplatform.  T.N.G. workshoppen vil bidrage til dette program ved produktion og samling af kreative pakker af de materialer, der er nødvendige for at lave entalselementer, der vil bidrage til Graveyard Sculpture-installationen. Dette innovative koncept vil blive realiseret i et partnerskab med støtte og ekspertise fra Copenhagen Contemporary og Stenbroens Foreningen. Yderligere støtte vil blive ydet af Bo-vita-BO-VEST, en københavn boligorganisation.