"From  Nothing  to  Something"

The Graveyard Project  - Galvin Harrison  + T.N.G.

The Graveyard Project is a multi faceted sculpture installation that will comprise of 2400 sculpture elements conceived by  Galvin Harrison as a participatory social installation project. The project is purposely designed for the inclusion and active participation of students,  public institutions and private commercial concerns as part of an `organic´ construction process.  The project will be realised by a four parts creative consortium comprised of ;  Galvin Harrison + T.N.G. / Copenhagen Contemporary / ARKEN Museum for Moderne Kunst / Bovita (helhedsplan).

The Graveyard Project er en mangesidet skulptur installation, der vil bestå af 2400 skulptur elementer udtænkt af Galvin Harrison som en participatorisk social installation projekt. Projektet er målrettet til inklusion og aktiv deltagelse af studerende, offentlige institutioner og private kommercielle virksomheder som led i en  "organic"  byggeproces. Projektet vil blive realiseret af et fireparts kreativt konsortium bestående af ;

Galvin Harrison + T.N.G. / Copenhagen Contemporary / ARKEN Museum for Moderne Kunst / Bovita (helhedsplan).

instagram-logo-vector-download-400x400.j