top of page

T.N.G. - The Next Generation

The secret of birds eludes me
as does my suitcase's magnet
which springs open
at each stage of the journey

 Le secret des oiseaux m'échappe
comme celui de l'aimant de ma valise

qui ressort à chaque étape du voyage.

                         Abdellatif Laâbi

Galvin Harrison + T.N.G (The Next Generation) is the primary motor behind T.N.G. Projects  a collective sculpture installation project. It is a community based project initiated by Galvin Harrison in the Nørrebro district of Copenhagen with the objective of changing and improving the lives and futures of young persons who are primarily of multi ethnic backgrounds.  One of the underlying and problematic issues that resides within all young people that have inherited the social and stigmatic DNA of the indigenous  migrant, is that of personal identity. Without doubt, one of the primary source of conflict that resides within the individual persona is one of culture and the basic and important essence of understanding and belonging.  The burden of perpetual personal and social conflict has without any doubt left its mark and psychological scars on the majority of a young generation with roots and parentage deriving from the migrant backgrounds and who attempt on a daily basis to find a foot fast form of social existence and acceptance within the parameters of an ever burgeoning and divisive parallel society. The objective is to initiate the teaching and construction of individual sculptures that will form the sum of parts of a larger and cohesive installation.  It is with the hope and the  firm conviction that the forming of Galvin Harrison + T.N.G Projects  will travel some of the required distance in instilling a fundamental sense of understanding, pride and profound self awareness in all of the participating contributors to the project.

Galvin Harrison + T.N.G (The Next Generation) er et kollektivt skulptur-installationsprojekt på Nørrebro i København. Formålet er at ændre og forbedre livet og fremtiden for lokale unge, der primært er bærere af mellem- og fjernøstlig arv. De bærer generationer af migranters stigmatisering, og sociale kampe, og de bærer på et underliggende og problematisk spørgsmål, som handler om, hvem de er, hvem er de? Det her handler om den personlige identitet. En af hovedårsagen til konflikter, handler om det enkelte menneskes følelse af at høre hjemme et sted. Dagligt vises der et negativt mediebillede af den verden, deres forældre – og bedsteforældre kom fra. Det livsgivende og udviklende, det nysgerrige inden for videnskab, sprog og historie forsvinder i politik og vold. Denne evige konflikt, væren mellem to verdener, der aldrig rigtig kan forstå hinanden, medier, der altid taler forbi, præger de unge og giver psykologiske ar. De prøver at finde et sted, hvor de kan blive accepteret, en ramme, hvor der er plads til dem, men lever i stadig stigende grad i splittende parallel samfund, to verdener, som ikke mange forstår. Målet er, at hvert unge mennesker skal skabe sin egen skulptur, som vil blive en del af en større, sammenhængende installation skabt af fællesskabet. Det er med håb og fast overbevisning, at dannelsen af Galvin Harrison + T.N.G. vil kunne give den nødvendige afstand til hverdagen og være med til at skabe en grundlæggende følelse af forståelse, stolthed og dyb selvbevidsthed i alle de deltagende bidragydere til projektet.

20201104_163611 copy.jpg
T.N.G. Workshop Omage
T.N.G. Workshop Image
IMG_8728.JPG
T.N.G. Workshop Image
T.N.G. Workshop Image
T.N.G. Workshop Image
T.N.G. Workshop Image
T.N.G. Workshop Image
T.N.G. Project Image
T.N.G. Project Image
T.N.G. Project Image
T.N.G. Project Image
T.N.G. Projects Logo

` Help me, because my boat is so small
And your sea is so immense ´

                                          Jackie Maym Leven

bottom of page